„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lanckorona – część II”

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lanckorona”

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Wiedza – najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona

Nauka pływania dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz zajęcia z doskonalenia pływania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Cyfrowa Gmina

Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno – przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL

Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL

Wymiana kotłów grzewczych w Gminie Lanckorona

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona – zapytanie ofertowe

Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona

Przebudowa i termoizolacja budynku ośrodka zdrowia w zabytkowym centrum Lanckorony

Nabór uczestników do Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” na 2014 rok.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III Gminy Lanckorona

Podstawy edukacji informatycznej społeczności lokalnej w gminie Lanckorona

Zrekonstruowana 100-letnia Stara Szkoła w Izdebniku

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona