„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lanckorona”

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Lanckorona – część II”

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Wiedza – najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III Gminy Lanckorona

Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno – przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona – zapytanie ofertowe

Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona

Nauka pływania dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz zajęcia z doskonalenia pływania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

Nabór uczestników do Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” na 2014 rok.

Przebudowa i termoizolacja budynku ośrodka zdrowia w zabytkowym centrum Lanckorony

Podstawy edukacji informatycznej społeczności lokalnej w gminie Lanckorona

Zrekonstruowana 100-letnia Stara Szkoła w Izdebniku

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Wioska internetowa

Ożywienie centrum wsi Jastrzębia w oparciu o dobra małopolskiej architektury podworskiej.

Inicjatywa partnerska wokół Lanckorony. Tradycja, kultura, przedsiębiorczość – aktywizacja społeczności lokalnej wokół budowania wspólnej strategii rozwoju regionu