REFERAT ORGANIZACYJNY

REFERAT ORGANIZACYJNY

 i
Kieruje Referatem – Sekretarz Gminy – Teresa Florek
Pokój nr 5
Kontakt: 33 876 35 60 lub 33 876 35 95 wew. 31
sekretarz@lanckorona.pl
Inspektor – Barbara Kucharska
Pokój nr 3
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 26
Inspektor – Małgorzata Cieślik-Pacut
Pokój nr 3
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 26
Podinspektor – Bogusława Lizoń
Pokój nr 4
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 36