Sołectwo Lanckorona

Sołtys:

Józef Wypartowicz

Rada Sołecka:

  • Władysław Twardosz
  • Jan Mąkosa
  • Stanisław Godula
  • Józef Godula
  • Józef Gąsiorski
  • Zbigniew Florek
  • Roman Florek

Statut: