Sołectwo Skawinki

Sołtys:

Ryszard GONET

Rada Sołecka:

  • Piotr Mirek
  • Bartosz Trzajna
  • Wiesław Chorąży
  • Bernard Piwowar
  • Daniel Gibas

Statut: