Sołectwo Skawinki

Sołtys:

Ryszard GONET

Rada Sołecka:

  • Tadeusz Wadowski
  • Daniel Słonina
  • Artur Pająk
  • Renata Moskała
  • Bartłomiej Frosztęga

Statut: