Wójt

Wójt Gminy Lanckorona

Ryszard Gonet

 

e-mail: wojt@lanckorona.pl

 

Wójt Gminy Lanckorona przyjmuje strony w sprawach wniosków i skarg od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy Urzędu Gminy. Terminy spotkań należy skonsultować telefonicznie lub osobiście – tel. 33 876 35 95 wew. 36