Sołectwo Podchybie

Sołtys:

Marian CIĘŻKOWSKI

Rada Sołecka:

  • Krystyna Słonina
  • Grzegorz Leniartek
  • Stanisław Maślanka
  • Tomasz Maślanka

Statut: