Sołectwo Podchybie

Sołtys:

Grzegorz Leniartek

Rada Sołecka:

  • Mirosław Marszałek
  • Lesław Maślanka
  • Tomasz Maślanka
  • Ryszard Chwała

Statut: