Wybory do Sejmu i Senatu 2023

Wniosek o wypłatę diety przysługującej mężowi zaufania wyznaczonemu do Obwodowej Komisji Wyborczej


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.


POSTANOWIENIE NR 156/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach

 Informacja w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lanckorona miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Link do strony PKW:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lanckorona z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r_ w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja komisarza o siedzibach komisji obwodowych


Komunikat o składzie komisji i terminach dyzurów – OKWI


Komunikat o składzie komisji i terminach dyzurów – OKWII


ROZPORZĄDZENIE w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania


Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego


UCHWAŁA w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa