Wybory Samorządowe 2024

Więcej informacji na stronie KBW:
https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje  


KALENDARZ WYBORCZY


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach


Informacja Wójta Gminy Lanckorona w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lanckorona miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lanckorona


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych


INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LANCKORONIE w sprawie terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lanckorona


Informacja dla Komitetów Wyborczych

Przypomina się, że termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych upływa 8 marca 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Lanckorona, w dniu 8 marca 2024 r. do godz. 14:00.


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.
Załącznik nr 1 – zawiadomienie o utworzeniu komitetu.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o utworzeniu komitetu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika wyborczego.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lanckorona do stanu faktycznego.
Załącznik – Podział Gminy Lanckorona na okręgi wyborcze.


Wytyczne – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:
Powoływanie obwodowych komisji wyborczych
Wzór zgłoszenia do komisji obwodowych
Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c


Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych:
Uchwała PKW – powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
Wzór zgłoszenia do terytorialnej komisji wyborczej


Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania komitetu wyborczego


OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych


Zgłaszanie kandydatów na radnych:
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych
Oświadczenie kandydata na radnego
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
Wykaz podpisów poparcia


Zgłaszanie kandydatów na wójta:
Zgłoszenie kandydata na wójta
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta
Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


POSTANOWIENIE w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu w Wadowicach


INFORMACJA w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lanckorona o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z prowadzeniem i finansowaniem kampanii wyborczej


Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i o losowaniu członków komisji


KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych


OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Wadowicach