Wybory Samorządowe 2024

Więcej informacji na stronie KBW:
https://krakow.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje  


KALENDARZ WYBORCZY


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.
Załącznik nr 1 – zawiadomienie o utworzeniu komitetu.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o utworzeniu komitetu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika wyborczego.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lanckorona do stanu faktycznego.
Załącznik – Podział Gminy Lanckorona na okręgi wyborcze.


Wytyczne – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:
Powoływanie obwodowych komisji wyborczych
Wzór zgłoszenia do komisji obwodowych
Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c


Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych:
Uchwała PKW – powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
Wzór zgłoszenia do terytorialnej komisji wyborczej


Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania komitetu wyborczego


OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych


Zgłaszanie kandydatów na radnych:
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych
Oświadczenie kandydata na radnego
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego
Wykaz podpisów poparcia


Zgłaszanie kandydatów na wójta:
Zgłoszenie kandydata na wójta
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta
Oświadczenie lustracyjne
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


POSTANOWIENIE w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu w Wadowicach


INFORMACJA w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji