Inwestycje w Gminie

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy Gminy Lanckorona.

W trosce o rozwój naszej gminy oraz o poprawę warunków naszego życia pragnę poinformować, że bardzo istotną dla mnie kwestią są inwestycje w naszej gminie, które mają na celu służyć dobru nas wszystkich.

Obecnie realizowane inwestycje są finansowane zarówno z dotacji jak i środków własnych. Ponadto stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe inwestycje w naszej gminie, o czym będą Państwo na bieżąco informowani na naszej stronie internetowej.

Poniżej krótki opis ostatnio zakończonych inwestycji w naszej gminie. Zapraszam Państwa do śledzenia na bieżąco naszych informacji o zaistniałych inwestycjach, ponieważ będą one aktualizowane na bieżąco.

Wójt gminy Lanckorona Tadeusz Łopata


Inwestycje w gminie Lanckorona w 2017 roku:

  1. Zakończono remont drogi gminnej Lanckorona – Łaśnica na długości 700 mb.
   Remont polegał na:
   – oczyszczeniu istniejącego rowu odwadniającego z namułu;
   – zabezpieczeniu istniejącego dna rowu elementami ściekowymi korytkowymi;
   – wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu;
   – uzupełnieniu poboczy wraz z utrwaleniem nawierzchni poboczy 2 x 0,50 m.
   Koszt remontu wyniósł 193 160,00 złotych, w tym dotacja z Budżetu Państwa wynosiła 181 525,00 złotych.
  2. Zakończono I etap rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Skawinki.
   W trakcie remontu wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacje wraz ze studniami chłonnymi, ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.
   Koszt zadania wyniósł 149 496,00 złotych.
  3. Zakończono remont drogi dojazdowej do pól „Jastrzębia koło Lipy” w miejscowości Jastrzębia na długości 550 m. Remont polegał na usunięciu wierzchniej warstwy ziemi i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym.
   Koszt remontu wyniósł 40 000, 00 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 20 000 złotych.
   Poniżej dokumentacja fotograficzna.
  4. Zakończono I etap budowy chodnika o długości 245 mb w Lanckoronie na ul. Paleckiej (droga gminna Lanckorona – Dział Palecki).
   Prace obejmowały: budowę chodnika, kanalizacji opadowej miejscowymi poszerzeniami jezdni oraz przebudowa istniejącego rowu.
   Koszt robót to 98 400,00 zł, wraz z nadzorem 100 000,00 złotych.
   Poniżej zdjęcie fragmentu chodnika.