Sołectwo Jastrzębia

Sołtys:

Ryszard FRĄCZEK

Rada Sołecka:

  • Stanisław Bartyzel
  • Franciszek Kasiarz
  • Jan Kozik
  • Hubert Skupień
  • Józef Wrona

Statut: