REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

 i
Kierownik Referatu – Maria Turek
Pokój nr 7
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 25
maria@lanckorona.pl
Inspektor – Czesława Okular
Pokój nr 6
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 24
Inspektor – Władysława Fabiś
Pokój nr 6
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 24
Inspektor – mgr inż. Ewa Klimala-Gądek
Pokój nr 9
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 21