URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

URZĄD STANU CYWILNEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI
DOWODY OSOBISTE

 i
Zastępca Kierownika USC – Ewelina Pukajczyk
Pokój nr 2
Kontakt: 33 876 36 75 lub 33 876 35 95 wew. 29
usc@lanckorona.pl

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL