Epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Gminy Lanckorona

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.