System segregacji odpadów

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 R.


Zasady optymalnej segregacji

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny należy gromadzić do worków, odrębnych na papier, (koloru niebieskiego), metale i tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (koloru żółtego), szkło (koloru zielonego), odpady ulegające biodegradacji (koloru brązowy). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki należy do obowiązku właściciela nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem:
Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy:

1) do worków koloru niebieskiego:

WRZUCAMY: gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty, książki, torebki papierowe, czysty papier, pudełka i kartony, tekturę falistą i gładką, NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, torebek plastikowych, worków po wapnie, cemencie, kalkę techniczną, pergaminu, celofanu, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, papieru higienicznego, pampersów, podpasek;

2) do worków koloru żółtego:

WRZUCAMY: butelki plastikowe PET po sokach i napojach bez nakrętek (najlepiej zgniecione ręcznie), butelki i opakowania PE po środkach do prania (tzw. chemia gospodarcza), twarde tworzywa sztuczne, kubki po produktach mlecznych, tacki po owocach i warzywach, plastikowe kartony i opakowania, worki i torebki plastikowe, reklamówki niezabrudzone farbami, rozpuszczalnikami, olejami, puszki po napojach i konserwach, kapsle i inne elementy metalowe, kartony po mleku, napojach, sokach itp.
NIE WRZUCAMY: opakowań po klejach i rozpuszczalnikach, opakowań i butelek po farbach i lakierach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, puszek i innych elementów po farbach, lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe.

3) do worków koloru zielonego:

WRZUCAMY: butelki po alkoholu bez nakrętek, butelki po sokach, mleku, napojach bez nakrętek, szklane opakowania jednorazowe, słoiki.
NIE WRZUCAMY: butelek fajansowych i porcelanowych, naczyń żaroodpornych, szyb okiennych i samochodowych

4) do worków koloru brązowego:

WRZUCAMY: bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki należy do obowiązku właściciela nieruchomości.

 


 

Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko takie śmieci, których nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane (nie dotyczy elementów z odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo-budowlanych).

Do worków koloru czarnego WRZUCAMY: resztki zwierzęce, resztki niewykorzystanej żywności, mięso, ryby, oleje po smażeniu,  torebki po herbacie, papierowe opakowania pokryte tłuszczem, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, puste zapalniczki, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, produkty higieniczne, zużyte pieluchy, ręczniki, chusteczki papierowe, maszynki do golenia, odchody zwierząt, sierść, szmatki, ścierki, gąbki, produkty skórzane, produkty futrzane, zużyte ubrania i obuwie

 


 

 

 

 

źródło informacji:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację
strona internetowa: naszesmieci.pl