Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku pozostaje bez zmian tzn. 14 zł od osoby zamieszkującą daną nieruchomość


 


Odpady komunalne należy gromadzić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w miejscu utwardzonym. Odległość śmietnika powinna wynosić co najmniej 3 m od granicy działki.