Maluch +

 

Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „ Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Lanckoronie”

Wartość dofinansowania : 1 920,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 400,00 zł

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu pn. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

 

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania: „ Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Lanckoronie”

Wartość dofinansowania : 17 280,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

 

 


 

 


Więcej informacji na stronie Ministerstwa