Druki

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Planowanie przestrzenne, geodezja, numeracja nieruchomości
Ochrona Środowiska
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podatki (ważne od 1 lipca 2019 r.):

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY FIZYCZNE:
Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:

Deklaracja na podatek od środków transportowych:

Podatek akcyzowy
Transport
Oświadczenia majątkowe
Inne