Rada Gminy

Ryszard Frączek

Przewodniczący Rady Gminy:

Ryszard Frączek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Tadeusz Wyka
Stanisław Kucała

 

Radni:

Bogdan Chorąży
Jan Chorąży
Marcin Cora
Józef Gąsiorski
Jola Hytkowska
Grzegorz Leniartek
Katarzyna Łukasiewicz
Krystyna Miska
Hubert Skupień
Zdzisław Szambelan
Piotr Wierzbiński
Katarzyna Zaremba


1. Komisja Rewizyjna:

Radny Grzegorz Leniartek – przewodniczący
Radny Marcin Cora
Radna Katarzyna Zaremba

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Radny Zdzisław Szambelan – przewodniczący
Radna Jola Hytkowska
Radny Piotr Wierzbiński

 

3. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej:

Radny Bogdan Chorąży – przewodniczący
Radny Marcin Cora
Radna Krystyna Miska
Radny Zdzisław Szambelan
Radny Stanisław Kucała
Radny Tadeusz Wyka
Radny Ryszard Frączek
Radna Katarzyna Łukasiewicz
Radny Grzegorz Leniartek
Radny Józef Gąsiorski
Radny Jan Chorąży
Radny Hubert Skupień

 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy:

Radna Łukasiewicz Katarzyna – przewodnicząca
Radna Katarzyna Zaremba
Radna Jola Hytkowska
Radna Krystyna Miska
Radny Stanisław Kucała
Radny Piotr Wierzbiński
Radny Tadeusz Wyka
Radny Bogdan Chorąży
Radny Ryszard Frączek
Radny Hubert Skupień
Radny Józef Gąsiorski

 


>> Interpelacje i zapytania Radnych


Więcej informacji w BIP:

bip_logo