Rada Gminy

Ryszard Frączek
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Frączek
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Krystyna Miska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Radoń
Radni:
Stanisław Bartyzel
Rafał Chorąży
Bogdan Chorąży
Jan Chorąży
Józef Gąsiorski
Stanisław Kucała
Katarzyna Łukasiewicz
Stanisław Mirek
Mariusz Piekarz
Zbigniew Radoń
Daniel Radoń
Tadeusz Wyka
Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej:
Radny Chorąży Bogdan – przewodniczący
Radny Chorąży Jan
Radny Bartyzel Stanisław
Radna Miska Krystyna
Radny  Radoń Zbigniew
Radny  Wyka Tadeusz
Radny Radoń Ryszard
Radny  Piekarz  Mariusz
Radny Radoń Daniel
Radna Łukasiewicz  Katarzyna
Radny Gąsiorski Józef
Radny Frączek Ryszard
Komisja Rewizyjna:
Radny Piekarz Mariusz – przewodniczący
Radny Radoń Daniel
Radny Mirek  Stanisław
Komisja Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy:
Radna Łukasiewicz Katarzyna – przewodnicząca
Radny Kucała  Stanisław
Radna Miska Krystyna
Radny Chorąży Jan
Radny Wyka Tadeusz
Radny  Radoń Ryszard
Radny  Gąsiorski Józef
Radny Bartyzel Stanisław
Radny  Mirek Stanisław
Radny Chorąży Bogdan
Więcej informacji w BIP:
bip_logo