Rada Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy:

Katarzyna Łukasiewicz

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Marcin Cora
Elżbieta Maj

 

Radni:

Kamil Fabiś
Ryszard Frączek
Józef Gąsiorski
Przemysław Jaśkowiec
Mateusz Kurek
Grzegorz Leniartek
Jacek Ślusarz
Iwona Turek
Tadeusz Wadowski
Józef Wypartowicz
Damian Zaręba
Zbigniew Zientara

 


Komisja Rewizyjna:

Józef Gąsiorski – Przewodniczący Komisji
Józef Wypartowicz
Grzegorz Leniartek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przemysław Jaśkowiec – Przewodniczący Komisji
Jacek Ślusarz
Iwona Turek

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej:

Damian Zaręba – Przewodniczący Komisji
Józef Wypartowicz
Katarzyna Łukasiewicz
Tadeusz Wadowski
Zbigniew Zientara
Ryszard Frączek
Kamil Fabiś
Elżbieta Maj
Józef Gąsiorski
Grzegorz Leniartek
Marcin Cora
Mateusz Kurek

 

Komisja Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy:

Kamil Fabiś – Przewodniczący Komisji
Jacek Ślusarz
Przemysław Jaśkowiec
Katarzyna Łukasiewicz
Tadeusz Wadowski
Zbigniew Zientara
Ryszard Frączek
Damian Zaręba
Marcin Cora
Elżbieta Maj
Iwona Turek
Mateusz Kurek

 


>> Interpelacje i zapytania Radnych


Więcej informacji w BIP:

bip_logo