REFERAT FINANSOWY

REFERAT FINANSOWY

 i
Kieruje Referatem – Skarbnik Gminy – Barbara Miska
Pokój nr 13
Kontakt: 33 876 32 83
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 32
skarbnik@lanckorona.pl
Inspektor – Krystyna Plichta
Pokój nr 14
Kontakt: 33 876 35 86
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 30
Inspektor – Joanna Radoń
Pokój nr 14
Kontakt: 33 876 35 86
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 30
Inspektor – Marta Natanek
Pokój nr 12
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 30
Inspektor – Wioletta Balcerek
Pokój nr 12
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 30
Inspektor – Zofia Turek
Pokój nr 11
Kontakt: 33 876 35 95 wew. 27

Wpłaty podatków, opłat i innych należności należy dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta:  08 8119 0001 0000 0547 2000 0010

Wpłaty za odpady komunalne (śmieci) należy dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta:  79 8119 0001 0000 0547 2000 0090