Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 168,00 zł na realizacje wycieczki do Krakowa. Udział w projekcie weźmie Szkoła Podstawowa w Skawinkach . Wartość całkowita wycieczki to 3 960,00 zł.