Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III Gminy Lanckorona

1251971042_573843001248943669_19725600

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość
dla klas I-III Gminy Lanckorona”

Od października 2012 r. uczniowie z klas I-III naszej gminy uczestniczą w projekcie „Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III Gminy Lanckorona” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

W szkołach podstawowych w Lanckoronie, w Izdebniku, w Skawinkach i w Jastrzębi odbywają się zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu, w pisaniu oraz dla dzieci, które wykazują trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Ponadto uczniowie zdolni mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach matematyczno-przyrodniczych jak i artystycznych. W ramach projektu zostały zakupione liczne pomoce dydaktyczne np. gry, loteryjki, pusy, książki, zegary, mikroskopy, kalendarze, wagi, termometry, magnesy, materace, tunele, trampoliny, kamienie sensoryczne, materiały plastyczne, instrumenty perkusyjne czy programy multimedialne. Zakupione pomoce dodatkowo wspierają indywidualny rozwój uczniów i uatrakcyjniają prowadzone przez nauczycieli zajęcia.

Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, jak i ich rodziców. Dzieci chętnie i aktywnie biorą w nich udział, o czym świadczy wysoka frekwencja.

Jastrzębia

 

Skawinki

 

Lanckorona

 

Izdebnik


Ogłoszenie o realizacji projektu

Gmina Lanckorona od 01 września roku 2012 do dnia 30 czerwca 2013 roku realizuje projekt w szkołach podstawowych na terenie gminy pn.

„Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III z Gminy Lanckorona”

Projekt w 100%  jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie.