Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3452/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zaplanowano zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług, które mają na celu unowocześnienie platformy sprzętowej środowiska informatycznego, analizę stanu  cyberbezpieczeństwa, zwiększenie zdolności JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych Gminy Lanckorona.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19”

Wartość projektu: 186 750,00

Dofinansowanie: 100%