Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL