Zrekonstruowana 100-letnia Stara Szkoła w Izdebniku

text_363_1359359132_56804900

100-letnia Stara Szkoła w Izdebniku

 

W 2010 roku zakończyła się rekonstrukcja Starej Szkoły w Izdebniku i zostało otwarte Przedszkole i nowoczesna Biblioteka Publiczna.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 255 509,80 PLN. Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje dofinansowanie w kwocie 878 856,85 PLN, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Wkład własny wynosi: 376 652,95 PLN.

Nowe przedszkole i biblioteka w zrekonstruowanej

100-letniej Starej Szkole w Izdebniku