Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona

text_524_1381476876_91604100

GMINA LANCKORONA
„Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona”

 

W lipcu 2013 roku zakończyła się inwestycja w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Lanckorona tj. Zabezpieczenie boiska sportowego w Lanckoronie oraz Zabezpieczenie boiska sportowego w Izdebniku.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 647 736,74 PLN.

 

Instytucja Zarządzająca MRPO przyznaje dofinansowanie w kwocie 647 736,74 PLN, w tym:
– ze środków europejskich 550 576,23 PLN, stanowiące 85% dofinansowania Projektu;
– współfinansowania z budżetu państwa 97 160,51 PLN, stanowiące 15% dofinansowania Projektu;
Co łącznie stanowi 100% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.