Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony

1251873865_56950300text_279_1251793164_64413000

 

 

 

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ W LANCKORNIE ZAKOŃCZONA

W dniu 05.09.2012r. została odebrana i dopuszczona do użytku oczyszczalnia ścieków kończąca zadanie pn „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony” .

 

Jej koszt to 4 513 528,17 zł, z czego kwotę 3 385 146 zł zapewniła Unia Europejska za pośrednictwem ”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.


 

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony rozpoczęta

Ogromny plac budowy, jakim w najbliższym czasie będzie centrum Lanckorony, został oddany do dyspozycji firmy Wikar z Łososiny Dolnej, która wygrała przetarg na wykonawstwo nowoczesnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Ta od dawna przygotowywana i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja rozwiąże wiele problemów, z którymi boryka się lokalna wspólnota. Jej koszt to 4 513 528,17 zł, z czego kwotę 3 385 146 zł zapewniła Unia Europejska za pośrednictwem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, gdzie Gmina Lanckorona złożyła wniosek o dofinansowanie. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

„To będzie trudna, ale bardzo potrzebna inwestycja”, mówi Zofia Oszacka, Wójt Gminy Lanckorona. „Jednak nie wolno nam w tej kwestii ustępować, bo od 2015 roku będą obowiązywać kary za brak kanalizacji w aglomeracjach większych niż 2000 mieszkańców. W przyszłym roku chcemy opracować projekt kanalizacji Izdebnika tak, aby zdążyć” dodaje Pani Wójt. Urzędnicy zachęcają do dobrej, sąsiedzkiej współpracy podczas dwóch lat budowy i proszą o cierpliwość, bo efekt będzie dla Lanckorony bardzo korzystny.