Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno – przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL

 


Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL” projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

 

RPMP.11.00.00 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej

RPMP.11.02.00 Odnowa Obszarów Wiejskich

RPMP.11.02.00-12-0762/17-03

 

Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL.

Całkowita wartość projektu: 4491278,27 zł

Wartość dofinansowania: 3089968,94 zł

Wkład własny: 1357309,33 zł

Przedmiotem projektu była budowa zaplecza kuchennego cateringowego części żywieniowej dla potrzeb przedszkola i szkoły, pomieszczeń szkolnych z zapleczem sanitarnym, administracyjnym i szatniowym, nadbudowa części dachowej nad istniejącym budynkiem, przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku wraz z instalacjami, rozbiórka budynku gospodarczego, rozbudowa budynku szkolno – przedszkolnego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie dojścia, dojazdu i miejsc postojowych, przebudowa dwóch zjazdów z drogi publicznej.