Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona – zapytanie ofertowe

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w Gminie Lanckorona”
– zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu systemowego POKL pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie zwraca się z zapytaniem o cenę poniższych form wsparcia

1. Warsztaty psychologiczne dla pięcioosobowej  grupy BO prowadzone przez psychologa, obejmujące trening umiejętności i kompetencji społecznych /psychospołecznych. Kurs będzie trwał 20 godzin + w razie potrzeby konsultacje indywidualne (-  max.1,5 godz. na uczestnika). Rozpoczęcie kursu planujemy na przełomie lutego 2015 r.

zapytanieofertowewarsztatypsychologiczne2015 >> więcej

2. Warsztaty/szkolenia dla pięcioosobowej grupy BO prowadzone przez doradcę zawodowego, w celu podniesienia kompetencji zawodowych obejmujące warsztaty aktywnego poszukiwania, poruszania  po rynku pracy. Kurs będzie trwał 20 godzin zegarowych. Planowane rozpoczęcie warsztatów na przełomie marca 2015 r.

zapytanieofertowedoradztwozawododwe2015 >> więcej

3. Trening kompetencji rodzicielskich zwany inaczej treningiem kompetencji wychowawczych. Łączna liczba godzin 40. Planowane czas trwania kursu w miesiącu luty/marzec/kwiecień 2015 r.

zapytaniaoferowetreningkompetencjirodzicielskich2015 >> więcej

4. Poradnictwo specjalistyczne w ilości łącznej 10 godzin dla 3 rodzin, Termin realizacji kwiecień/maj/czerwiec 2015rok.

zapytanieofertoweporadnictwospecjalistycze2015 >> więcej

Bardzo proszę o podanie cen dla interesujących nas warsztatów, treningów  kwota brutto usługi (można ująć też kwotę w przeliczeniu na uczestnika) Cena powinna obejmować: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, certyfikat, w przypadku warsztatów psychologicznych i warsztatów z doradcą zawodowym ubezpieczenie NW, catering (kawę, herbatę, wodę, ciastko).
W ofercie proszę także uwzględnić program z rozpiską godzinową zajęć – harmonogramem, opisem warsztatów, podaniem osób prowadzących.

GOPS w Lanckoronie  zastrzega sobie prawo wyboru firmy do organizacji tylko jednej formy wsparcia dlatego prosimy o kalkulacje każdej oferty szkolenia/warsztatów  zgodnie z opisami zawartymi w załącznikach. Prosimy przesyłać oferty w oddzielnych plikach w celu przejrzystej weryfikacji.

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem dla naszej jednostki powyższych form wsparcia – usług bardzo proszę o przesyłanie ofert na adres:

gops.lan@op.pl lub drogą pocztową.

Termin nadsyłania ofert do 8 lutego 2015 roku

Koordynator projektu: Iwona Kozik