Podstawy edukacji informatycznej społeczności lokalnej w gminie Lanckorona

1248943669_19725600news_221_1251970835_095500001251873865_56950300

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dobiega końca szkolenie komputerowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie w ramach projektu  „Podstawy edukacji informatycznej społeczności lokalnej w gminie Lanckorona”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zainteresowanie szkoleniem było duże już na etapie rekrutacji. Przede wszystkim daliśmy szansę na rozwój i podniesienie kompetencji tym, którzy nie mieli jeszcze edukacji informatycznej. Zorganizowanie  szkoleń w miejscu zamieszkania to przede wszystkim wyjście naprzeciw osobom pracującym oraz pokonanie barier komunikacyjnych. W czterech szkołach w gminie dwa razy w tygodniu zbiera się 48 naszych mieszkańców. Zajęcia cieszą się powodzeniem, frekwencja jest bardzo wysoka, a instruktorzy zadowoleni ze swoich uczniów.  W styczniu odbędą się ostatnie zajęcia, a w lutym zapraszamy na podsumowanie projektu i wręczenie uczestnikom certyfikatów. Tym czasem życzymy powodzenia na ostatnich testach.

Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości pozyskać środki na kolejny etap szkolenia, aby umożliwić dorosłym mieszańcom naszej  gminy dalszy rozwój  w zakresie informatyki i komunikacji.

 

Dla wszystkich uczestników szkolenia, instruktorów, asystentów, a także mieszkańców gminy składamy noworoczne życzenia dni pełnych szczęścia, nadziei i miłości.
Niech spełniają się marzenia!

Organizatorzy

Lanckorona

 

Izdebnik

 

Jastrzębia

 

Skawinki