Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2024 r.

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Dyżury PSZOK

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla przedsiębiorców o gospodarce opakowaniami

Opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców

Ogłoszenie w sprawie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego

System segregacji odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lanckorona

Obowiązek wpisania do BDO

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lanckorona

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2024 r.