Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2021 r.

Zasady optymalnej segregacji

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Dyżury PSZOK

Podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

SPIS REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LANCKORONA

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona

Informacja dla przedsiębiorców o gospodarce opakowaniami

opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO