Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.

Zasady optymalnej segregacji

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Dyżury PSZOK

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla przedsiębiorców o gospodarce opakowaniami

Opłata recyklingowa oraz inne obowiązki przedsiębiorców

Ogłoszenie w sprawie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego

Rejestr działalności regulowanej i zezwolenia