Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2018 r.

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona

Firmy wywożące odpady komunalne i ścieki

SPIS REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LANCKORONA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Podmioty odbierające nieczystości od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lanckorona

Dyżury PSZOK w 2017 roku

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady optymalnej segregacji