Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy odpadów komunalnych:

    1. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i innych niż obojętne, Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia.
    2. Sortownia Barycz, ul. Krzemieniecka 40, Kraków.