Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lanckorona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
– segregowane – 5,00 złotych miesięcznie od osoby,
– niesegregowane – 11,00 złotych miesięcznie od osoby.