Ogłoszenie w sprawie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego

Zgodnie z Uchwałą nr XX/145/2020 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lanckorona zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Wysokość zwolnienia wynosi 0,50 zł miesięcznie od nieruchomości, a zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć korektę deklaracji. Nowy wzór deklaracji zgodnie z Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zawiera oświadczenie o kompostowniku przydomowym i kompostowaniu bioodpadów w punkcie E nowego wzoru deklaracji.

 

/-/ Tadeusz Łopata

Wójt Gminy Lanckorona