Aktualności
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich w gminie Lanckorona – Rada Gminy Lanckorona zarządziła na dzień 7 kwietnia
Obwieszczenie
Gminnej Komisji ds. Wyborów Organów Sołectw w Lanckoronie
z dnia 21 marca 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Sołtysa i członków Rady SołeckiejINFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich


Uchwała w sprawie powołania doraźnej Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Organów Sołectw


Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów organów Sołectwa Jastrzębia, Skawinki, Podchybie, Izdebnik, LanckoronaZGŁOSZENIE KANDYDATA NA SOŁTYSA


ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH