Aktualności
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć serdeczne życzenia Sołtysom Sołectw Gminy Lanckorona:

 

Panu Józefowi Wypartowiczowi – sołtysowi Lanckorony,
Panu Mariuszowi Piekarzowi – sołtysowi Izdebnika,
Panu Ryszardowi Gonetowi – sołtysowi Skawinek,
Panu Ryszardowi Frączkowi – sołtysowi Jastrzębi
oraz Panu Grzegorzowi Leniartkowi – sołtysowi Podchybia

 

Dziękuję Wam za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzę Wam
wielu radości i sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Wójt Gminy Lanckorona
Tadeusz Łopata