Aktualności
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

 

Z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Lanckorona składa serdeczne życzenia Sołtysom Sołectw Gminy Lanckorona (na zdjęciu od lewej):

  • Panu Ryszardowi Gonetowi – Sołtysowi Skawinek,
  • Panu Józefowi Wypartowiczowi – Sołtysowi Lanckorony,
  • Panu Grzegorzowi Leniartkowi – Sołtysowi Podchybia,
  • Panu Mariuszowi Piekarzowi – Sołtysowi Izdebnika,
  • Panu Ryszardowi Frączkowi – Sołtysowi Jastrzębi.

 

 

 

Panowie Sołtysi, dziękuję Wam za trud pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz życzę Wam wielu radości i sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Wójt Gminy Lanckorona
Tadeusz Łopata