Aktualności
zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że zgodnie z uchwałą nr III/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. Rady Gminy Lanckorona  (dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018r. poz. 8353) od 1 stycznia 2019r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019r. będą wynosić:

 – 22,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny;

– 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.