Aktualności
„Złote Gody” w Lanckoronie

W dniu 18 marca 2021 r. w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1970 roku. Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata dokonał aktu dekoracji medalami  nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jubilaci z rąk Pana Wójta otrzymali także listy gratulacyjne. Pani Ewelina Pukajczyk Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wręczyła upominki i kwiaty. Członkowie Klubu Senior+ w Lanckoronie wykonali dla jubilatów kwiaty.

 

Wójt serdecznie pogratulował wszystkim parom, tak pięknego stażu małżeńskiego i życzył kolejnych wspólnych lat w zdrowiu. Pani Maria Sternal w imieniu wszystkich odznaczonych par podziękowała Wójtowi i Pani Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za zorganizowania tak wzruszającej uroczystości.

 

Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na przybycie, w uroczystości wzięły udział 4 pary małżeńskie. Pozostałe 3 pary Wójt Tadeusz Łopata wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Pukajczyk odwiedzili w domu aby wręczyć medale, listy gratulacyjne i upominki.

 

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego obchodziły w Gminie Lanckorona następujące pary:

 

  • Państwo Janina i Kazimierz Bogdałowie z Lanckorony
  • Państwo Helena i Jan Borończykowie z Izdebnika
  • Państwo Maria i Stanisław Chromy z Lanckorony
  • Państwo Janina i Józef Kozikowie z Jastrzębi
  • Państwo Maria i Zdzisław Paluchowscy z Lanckorony
  • Państwo Halina i Władysław Polakowie z Izdebnika
  • Państwo Maria i Zbigniew Sternalowie z Lanckorony

 

Drogim Jubilatom składamy gratulacje i najlepsze życzenia oraz podziękowania za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego pięknego jubileuszu.