Aktualności
„Zimowy pejzaż mojej miejscowości”

Sprawozdanie z przeprowadzenia
Gminnego Konkursu Plastycznego:
„Zimowy pejzaż mojej miejscowości”

 

Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019  zorganizowany został Gminny  Konkurs Plastyczny pt.: „Zimowy pejzaż mojej miejscowości”, skierowany do uczniów klas 1 – 3 Szkół Podstawowych należących do Gminy Lanckorona.  Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Lanckorona – Pan Tadeusz Łopata. Organizatorem Konkursu była Pani Magdalena Profic – nauczyciel w Zespole Szkół w Izdebniku.

 

Celem konkursu oprócz pobudzania twórczej wyobraźni dzieci było kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości oraz przywiązanie do rodzinnych stron i ukazanie zimowego piękna swojej małej ojczyzny.

 

Nadesłanych zostało 41 prac konkursowych ze wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Lanckorona.

 

Podczas oceniania prac komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem, technikę wykonania, oryginalność pomysłowość i estetykę.

 

Po dokładniej analizie prac konkursowych komisja, w skład  której wchodzili: przewodnicząca komisji – Aleksandra Oleksy oraz członkowie komisji – Agnieszka Kosek i Elżbieta Witek, wyłoniła zwycięzców.

 

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 4 marca 2019  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie z udziałem Wójta Gminy Lanckorona, Dyrektorem GOK – u oraz Organizatorem konkursu.

  • I miejsce zdobyła Julia Mądrala – uczennica kl. III SP w Izdebniku,
  • II miejsce zdobył Adrian Paluchowski – uczeń kl. II SP w Lanckoronie,
  • III miejsce zdobyła Zuzanna Pocielej – uczennica  z kl. I SP w Jastrzębi.

 

Wyróżnione także zostały 3  prace konkursowe należące do:

  • Katarzyny Kurowskiej – uczennicy kl. III SP w Skawinkach,
  • Mai Zagórdy – uczennicy kl. II SP w Izdebniku,
  • Gabrieli Florek – uczennicy kl. I SP w Skawinkach.

Wszyscy – zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy stanęli na wysokości zadania, za co złożone zostały wielkie gratulacje. Na pochwałę zasłużyli również rodzice i opiekunowie, którzy przygotowali dzieci do konkursu oraz wspierali ich postępy w wykonywaniu prac.

 

Serdeczne podziękowania skierowano także dla Pana Wójta – Tadeusza Łopaty za objęcie konkursu Honorowym Patronatem oraz za udzielenie wsparcia finansowego na zakup nagród dla dzieci.

 

Uczniowie zostali zachęceni do brania udziału kolejnych konkursach, inicjatywach i przedsięwzięciach zarówno szkolnych jak i gminnych, z życzeniami dalszych sukcesów na drodze edukacji.

 

Magdalena Profic