Aktualności
ZEBRANIE WIEJSKIE w Skawinkach

Sołtys Sołectwa Skawinki zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 5 lipca 2020 r. (niedziela) o godz. 9.15
w budynku Domu Strażaka w Skawinkach