Aktualności
Zapytanie ofertowe – informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego inwestycji pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja z otwarcia ofert

 


 


 

 

Załączniki: Wzór oferty