Aktualności
Wypalanie traw jest niebezpieczne

Apeluję o rozwagę do wszystkich mieszkańców gminy o zaniechanie wypalania suchych traw na użytkach rolnych.

Wypalanie traw jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne. Stanowi zagrożenie przeniesienia pożaru na tereny zabudowane i tereny leśne.

W czasie wypalania giną ludzie.

Niszczone bezpowrotnie jest środowisko naturalne, fauna i flora.

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Łopata