Aktualności
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz OSP Łaśnica