Aktualności
wręczenie „lauru babiogórskiego” dla Ryszarda Frączka

27 maja 2021 r. w trakcie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lanckorona wręczono „Laur Babiogórski” Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Lanckorona Ryszardowi Frączkowi.

 

 

Wójt Tadeusz Łopata wystąpił z wnioskiem o nadanie „Lauru Babiogórskiego” dla Pana Ryszarda Frączka – mieszkańca Jastrzębi, społecznika, sołtysa wsi Jastrzębia od 1990 r., Radnego Rady Gminy Lanckorona od 1994 r. oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lanckorona od 2010 r. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez członków kapituły Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Straszy Gazda Marek Listwan oraz Sekretarz SGB Maria Mazur wręczyli Panu Ryszardowi Frączkowi „Laur Babiogórski” podstawowego stopnia w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Jak powiedział Wójt Tadeusz Łopata w wygłoszonej laudacji: „Jedną z najcenniejszych zalet Pana Ryszarda Frączka jest wyjątkowa umiejętność skupiania wokół siebie działaczy społecznych, sportowców, druhów OSP, młodzieży, pracowników szkoły, domu kultury i mieszkańców sołectwa. Wspólnie z nimi organizuje różnorodne prace na rzecz sołectwa i gminy. Sołtys potrafi wyjątkowo rozmawiać z ludźmi, wsłuchiwać się w ich kłopoty i problemy i w miarę możliwości stara się podejmować działania na rzecz ich rozwiązania. Pan Ryszard Frączek jest przykładem wzorowego mieszkańca i niekwestionowanym autorytetem dla innych sołtysów z gminy Lanckorona. W wyborach do Rady Gminy i na Sołtysa cieszy się prawie 100 % poparciem mieszkańców swojej rodzinnej Jastrzębi.”

 

Należy tutaj podkreślić, że dzięki wspólnym staraniom Pana Przewodniczącego Ryszarda Frączka z Wójtem Gminy Lanckorona Tadeuszem Łopatą utrzymana została Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, a od 2017 r. przywrócono 8 klasową i przystąpiono do jej rozbudowy. W październiku 2020 roku zostało odebrane nowe skrzydło w Szkole Podstawowej w Jastrzębi.

 

Sołtys Frączek jest czynnym działaczem sportu, z jego inicjatywy powstał kort tenisowy wygospodarowany po wyburzeniu z udziałem mieszkańców i działaczy LKS dwóch budynków podworskich, zaś trzeci został wyremontowany i przeznaczony na zaplecze dla LKS. Najważniejsza jest współpraca z mieszkańcami sołectwa. Pracuje społecznie przy utrzymaniu kortów sportowych, pomaga przy utrzymaniu boiska sportowego. Pan Ryszard Frączek organizował pomoc i czynnie brał udział w pomocy dla mieszkańców w czasie powodzi, które kilkakrotnie nawiedziła jego Sołectwo i Gminę. Sołtys Jastrzębi jest również współorganizatorem licznych wydarzeń kulturalnych w miejscowości Jastrzębi i Gminie Lanckorona np. dożynki gminne, jasełka, orszak trzech króli i inne.

 

Współpraca pomiędzy sołtysem, a Wójtem Gminy układa się bardzo dobrze. Pan Ryszard Frączek jest osobą energiczną, komunikatywną, swoim działaniem wpływa na pobudzenie aktywności mieszkańców Sołectwa oraz łagodzenie konfliktów środowiskowych. Jest łącznikiem między mieszkańcami Sołectwa, a władzami gminy. Jest ceniony jako przykład mądrego, doświadczonego i powszechnie lubianego samorządowca.

 

W tym szczególnym dniu dla Pana Przewodniczącego z gratulacjami pospieszyli m.in.: w imieniu pracowników Urzędu Gminy w Lanckoronie Sekretarz Gminy Lanckorona Pani Teresa Florek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Paweł Kołodziej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Dziadkowiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skawinkach Anna Gibas, przedstawiciele: mieszkańców Jastrzębi, Rady Sołeckiej Jastrzębi, Ludowego Klubu Sportowego „Jastrzębianka”, KGW w Jastrzębi, Dyrektor ZS w Izdebniku Teresa Łabędź, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Młynek-Medoń wraz z Główną Księgową GOPS Iwoną Kozik, Dyrektor Gminnego Żłobka w Lanckoronie Anita Podolak-Cholewa, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając, Kierownik Gminnego Zakładu Budżetowego Stanisław Madej, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie Bożena Kurczab, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosław Gajewski.

 

Pan Ryszard Frączek podziękował za przyznaną nagrodę przedstawicielom Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a za przybycie podziękował wszystkim zgromadzonym.

 

Warto nadmienić, że jest do drugi „Laur Babiogórski” dla mieszkańca Gminy Lanckorona. Pierwszy otrzymała mieszkanka Izdebnika, Pani Cecylia Lang.