Aktualności
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę OSP w Łaśnicy

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Łaśnicy odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy.


Rozpoczynając uroczystość Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego nagle naczelnika OSP w Łaśnicy druha Leszka Skoruta, następnie serdecznie powitał przybyłych gości, przybliżył historię jednostki wraz z dziejami trudu jej odbudowy.


W uroczystości uczestniczyło wielu gości, wśród których obecni byli:

 • Eugeniusz Kurdas -Starosta Powiatu Wadowickiego
 • mł. bryg. Wojciech Grzybczyk – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
 • Ks. Kanonik Jan Bobrek – Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Lanckorona,
 • Ks. Adam Szczygieł – Proboszcz Parafii pw. św. Joachima w Skawinkach,
 • Ryszard Frączek -Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona,
 • Radni Rady Gminy Lanckorona,
 • Stanisław Sternal – Prezes oraz członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie,
 • Józef Wypartowicz – Sołtys Sołectwa Lanckorona
 • Roman Kołacz – wykonawca budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasnicy
 • druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy
 • mieszkańcy przysiółka Łaśnica.


Po wystąpieniu Wójta, ks.Kanonik Jan Bobrek -Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lanckorona oraz ks. Adam Szczygieł -proboszcz Parafii pw. św.Joachima w Skawinkach dokonali poświęcenia kamienia węgielnego.


Po dokonanym akcie poświecenia, Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata odczytał treść aktu erekcyjnego budowy nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lanckorona – Łaśnica i poprosił osoby wymienione w tym historycznym dokumencie o złożenie podpisów.


Po podpisaniu, Wójt Tadeusz Łopata umieścił akt w kapsule czasu wraz z monetami od 1gr do 5 złotych i przekazał przedstawicielom zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy, którzy uroczyście wraz z zaproszonymi gośćmi wmurowali kapsułę czasu i kamień węgielny w fundamenty powstającego budynku.