Aktualności
SZEROKOPASMOWY INTERNET W IZDEBNIKU I W LANCKORONIE

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i potrzebom edukacyjnym dzieci Wójt Tadeusz Łopata starał się o włączenie miejscowości Izdebnik i Lanckorona do szerokopasmowej sieci światłowodowej, niestety nie było to możliwe ze względu na brak infrastruktury. Mając jednak na względzie, że od września 2018 ma być wdrażany Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który ma wspomagać wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci z małych miejscowości gmina zdecydowała się na przeznaczenie środków na budowę części odpowiedniej infrastruktury, do prowadzenia sieci światłowodowej.

Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, pozwoli ona na przyłącz Internetu o prędkości 100 Mbit/s do szkół w Skawinkach, w Izdebniku i w Lanckoronie oraz pozwoli wszystkim gospodarstwom domowym w tych miejscowościach na włączenie tych miejscowości do szerokopasmowej sieci światłowodowej dając możliwość korzystania z nowoczesnych technologii i prędkości Internetu sięgającego do 300 Mbit/s.

Całość inwestycji związanej z ciągnięciem i przyłączem światłowodu zamknie się w granicach blisko pół miliona złotych, koszty pokrywa całkowicie Spółka Wadowice.NET.