Aktualności
Spotkanie z Wojewodą w sprawie połączeń autobusowych

5 sierpnia 2019r. odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie Wojewody Piotra Ćwika, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury z samorządowcami z całej Małopolski. W spotkaniu dot. Funduszu Autobusowego oraz Funduszu Dróg Samorządowych uczestniczyli oddelegowani przez Wójta Tadeusza Łopatę pracownicy Urzędu Gminy.

 

Wójt Tadeusz Łopata przykłada dużą rolę do uzyskania wsparcia w uruchamianiu połączeń autobusowych na terenach komunikacyjnie wykluczonych w związku z zawieszeniem kursowania busa do Krakowa przez Lanckoronę.