Aktualności
Spacer po cmentarzach ziemi lanckorońskiej

Prezentacja przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie.

 

Oprac. i fot. Anna Witalis-Zdrzenicka,
informacji o historycznych  epitafiach i nagrobkach udzielili
dr Krystyna Samsonowska i prof. Zbigniew Mirek