Aktualności
Ślubowanie Pierwszych Klas w Zespole Szkół w Izdebniku.

5 października 2016 roku, w uroczystej i przyjaznej atmosferze, w Zespole Szkół w Izdebniku, miało miejsce uroczyste ŚLUBOWANIE i PASOWANIE NA UCZNIA dzieci z klasy I.

W uroczystości, wziął udział Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Pan Zbigniew Małecki, Dyrekcja Szkoły – Pan Bogusław Żaloudik i Pani Teresa Łabędź,  nauczyciele szkoły, rodzicie pierwszoklasistów oraz cała społeczność szkolna.

Uczniowie klasy I rozpoczęli uroczystość bardzo ładnym pokazem artystycznym, do którego przygotowywali się  od początku roku szkolnego. Chcąc przynależeć do izdebnickiej społeczności szkolnej, pierwszoklasiści dzielnie zaprezentowali swoje umiejętności. Śpiewem, tańcem, recytacją wierszy pięknie przedstawiając swoją klasę oraz zdając pierwszy swój egzamin: z grzeczności, przyjaźni i koleżeństwa oraz z patriotyzmu – umiłowania OJCZYZNY. Obecność RODZICÓW dodała dzieciom odwagi, co pozwoliło im pozbyć się tremy.

Po zakończonej części artystycznej wychowawczyni klasy I, zwróciła się do Pana dyrektora o przyjęcie dzieci do grona społeczności szkolnej zapewniając, że dzieci są gotowe do rzetelnej pracy i nauki w szkole. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed GODŁEM POLSKI, uczniowie klasy I ślubowali: być dobrymi uczniami i Polakami, dbać o dobre imię szkoły a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor – dużym ołówkiem – dokonał pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił, dotykając czarodziejskim ołówkiem ramion uśmiechniętych i szczęśliwych pierwszaczków. Na pamiątkę, z rąk Pani dyrektor mgr Teresy Łabędź, każdy otrzymał Akt Pasowania na Uczniadyplom pasowania oraz pierwszą w życiu legitymację szkolną. Rodzice wręczyli swoim pociechom ROGI OBFITOCI wypełnione słodkimi łakociami, do których pani wychowawczyni dorzuciła garść pięknych ocen i nieco grzeczności. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście – Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata oraz Dyrektor ZOPO w Lanckoronie Pan Zbigniew Małecki. Pan Wójt złożył pierwszoklasistom gratulacje i życzył im wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Życzył, by zdobyta przez nich wiedza i umiejętności miały wymierny efekt nie tylko w pięknych ocenach ale i w postaci zdobytych  dyplomów, nagród i wyróżnień. Następnie „posypały się” dla pierwszoklasistów upominki od Pana Wójta i Dyrektora ZOPO oraz – wraz z życzeniami – od starszych kolegów i koleżanek z klasy II a – b, III a – b i od zaprzyjaźnionej z panią Ewą klasy IV. Ten dzień dostarczył pierwszoklasistom wielu niezapomnianych wrażeń, a dzięki pięknej dokumentacji fotograficznej pozostanie na długo w pamięci dzieci, rodziców i zaproszonych gości.


Materiał źródłowy pochodzi ze strony (http://www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl/p,40,aktualnosci)