Aktualności
relacja z działań przeprowadzonych przez ekodoradcę w ramach „Małopolskiego Zielonego Tygodnia”

W dniach 29 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. przeprowadzono w Gminie Lanckorona szereg inicjatyw w ramach „Małopolskiego Zielonego Tygodnia”, który odbywał się pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”. Patronat Honorowy nad wydarzeniami objął Wójt Tadeusz Łopata. Każdy mieszkaniec, który miał pytania odnośnie Programu „Czyste Powietrze” lub deklaracji dot. źródeł ciepła mógł rozwiać swoje wątpliwości na spotkaniu z ekodoradcą.

 

Celem organizowanych dyżurów i wydarzeń było dotarcie do jak największej rzeszy mieszkańców. W tym celu ekodoradca miał stoisko w trakcie I Rodzinnego Pikniku przy Przedszkolu Samorządowym w Lanckoronie oraz pod Izbą Muzealną w Lanckoronie, udostępnione dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury – obydwa dyżury odbywały się w niedzielne popołudnie. Mając na względzie potrzeby mieszkańców, którzy pracują w godzinach pracy Urzędu Gminy zorganizowano popołudniowo-wieczorne dyżury ekodoradcy w każdej miejscowości:

  • w Izdebniku dyżur odbył się w filii Gminnej Biblioteki Publicznej;
  • w Lanckoronie  dyżur odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w sali sesyjnej Rady Gminy;
  • w Jastrzębi dyżur odbył się w filli Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach akcji odbyły się również 2 ogólnodostępne spotkania dla mieszkańców: pierwsze miało miejsce w remizie OSP Skawinki, a drugie w Klubie Senior+ w Lanckoronie – w trakcie obydwu spotkań poruszano tematy związane z Programem „Czyste Powietrze”, z obowiązkiem składania deklaracji CEEB oraz z zapisami uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.

 

Szczególnie cenne jest to, że do wspólnego działania na rzecz czystego powietrza zaangażowały się jednostki organizacyjne gminy, które zostały o to poproszone: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Izdebniku i Jastrzębi, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie oraz Klub Senior+ w Lanckoronie oraz Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie.

 

Również najmłodsi byli edukowani w kwestiach dot. ochrony środowiska i powietrza, ponieważ w Przedszkolu Samorządowym w Lanckoronie ekodoradca przeprowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci z grupy 5-latków i 6-latków. Zajęcia dot. zachowań, które przynoszą naszej planecie szkodę oraz zachowań, które są korzystne dla Ziemi. W przeprowadzenie zajęć włączyły się bardzo aktywnie członkinie Klubu Senior+ w Lanckoronie: Pani Anna Fijak i Pani Teresa Lebiest. Po zakończonych zajęciach każde dziecko otrzymało odznakę „Przyjaciela Ziemi” oraz kolorowankę w formacie A4. Nauczycielom przekazano także kolorowanki w formacie A3, który mogły zostać wykorzystane w trakcie zajęć z dziećmi. Jest nam niezmiernie miło, że Pani Dyrektor Przedszkola Ewelina Leszczyńska-Wilk doceniła pracę ekodoradcy wręczając Pani Paulinie Tomczykiewicz podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w przedszkolu, podziękowania otrzymały również Panie z Klubu Senior+, dzięki których obecności zajęcia miały również charakter międzypokoleniowy.

 

W przygotowaniu są kolejne zajęcia o tematyce ekologicznej, tym razem dot. segregowania śmieci, zajęcia te będą dedykowane dzieciom w przedszkolach na terenie gminy i będą przeprowadzane przez ekodoradcę we współpracy z Gminnym Zakładem Budżetowym w Lanckoronie.